Arcomas röntgensystem säljs i Nordamerika av Canons dotterbolag Virtual Imaging under produktnamnen RadPro Omnera 400A och 400T. Förutom genom Virtual Imagings egen organisation och distributörer kommer nu dessa produkter även kunna säljas av Canon Medical Systems USAs betydligt större organisation som förvärvades från Toshiba 2017. Detta  innebär en möjligt ökad marknadspenetration i Nordamerika för Arcomas produkter.