Arcoma har fått en ramorder värd 38 MSEK från amerikanska Virtual Imaging. Leveranser kommer att ske under kommande 12 månader, och planeras bidra till omsättningen med ca 3,5 MSEK under Q2 2018 och med minst 3 MSEK under Q3 2018. Virtual Imaging ägs av Canon och säljer Arcomas röntgensystem både via distributörer och direkt till slutkund i USA och Kanada.